راهكارهای ساده براي داشتن غرفه اي بهتر


9- راهكار ساده براي داشتن غرفه اي بهتر :

1-    ارائه تصوير و احساس درست از محصول : غرفه شما ويترين شماست يك دعوت رسمي كه ميگه " بفرمائيد ببينيد و احساس كنيد" ! اين خيلي حياتي است كه مطمئن شويد اهداف شما در نمايشگاه ( فروش ، بازاريابي ، يا تصوير شركت ) يك تصوير  دقيقي از كسب و كار شما ايجاد كند . انتخاب آرم هاي شركت ، پوستر ها و محصولات جهت نمايش  قدرتي از تصويري كه ميخواهيد آنرا به نمايش بگذاريد .  

2-  از قبل آماده كنيد : براي صرفه جوئي در وقت و استفاده بهينه از زمان بسيار محدود نمايشگاه  بهتر است با تجربيات و با اطلاعات درست و انتخاب پيمانكاران توانمند كه بتوانند غرفه شما را از قبل آماده كرده باشند در اين صورت شما خيلي زود متوجه ميشويد كه چه چيزهائي  زياد و چه چيزهائي  كم است .

3- بخاطر داشته باشيد كوچك هم زيباست : اگر موفق نشديد در نمايشگاه فضاي بزرگي داشته باشيد نگران نباشيد زيرا نمايشگاه يك رويداد براي داشتن اهداف بزرگ است، اكثر افراد همواره بر اين باورند  كه غرفه بزرگ بهتر است اما غرفه كوچك هم با برنامه ريزي ميتواند براي شما كار كند .

4- به ديگران بگوئيد چه چيزي لازم داريد : واضح روشن كنيد – براي غرفه سازان و تهيه كنندگان تجهيزات ،ساعات تحويلها  و استفاده از  آرم ها  چه مقدار ودر كجاهاي   غرفه باشد و همچنين  اهداف اصلي را واضح  توضيح دهيد و اطمينان حاصل كنيد كه اهداف شما اهداف آنها  نيز باشند.  

5- خلاق باشيد :استفاده از نور پردازي خلاقانه ، صدا ،  نمايش معرفي محصول بصورت الكترونيكي ، پوستر و آرم ها - در محوطه غرفه خودتان را در مسير بازديد كنندگان قرار دهيد  بنابر اين متوجه خواهيد شد آنها چه چيزهائي مي ببينند (از فاصله دور و نزديك) اطمينان حاصل كنيد كه در آنجا  نوشته هاي زيادي براي خواندن نباشند - قابل خواندن از مسافت منطقي  و همچنين پرهيز از تصاوير حركتي بيش از حد

6-  دقت در هداياي تبليغاتي : هر ساله هزينه هاي  بسيار زيادي صرف هداياي تبليغاتي ميشود كه پيام  خاصي را براي مخاطب و ارتباطي هم با  هويت آن سازمان ندارند ، بسياري از اين هدايا بعد از نمايشگاه يا به بيرون ريخته ميشوند و يا در كشوي ميزها فراموش ميشوند ، ميتوانيم در اين زمينه تحقيقات بيشتري را انجام دهيم .

7- ارتباط با برگزار كننده : اطمينان حاصل كنيد كه تمامي اطلاعات شما بصورت صحيح و كامل و بموقع به برگزار كننده ارسال شده باشد ، ممكن است محل غرفه شما در سالنها امكان ارائه برخي از خدمات را دارا نباشد از اين جهت چنين مسائلي  را با برگزار كننده از قبل هماهنگ كنيد .

8- انتخاب افراد آموزش ديده : تيم خودتان را براي نمايشگاه انتخاب كنيد برخي از غرفه داران از  شركتهاي كه در اين زمينه فعاليت ميكنند كمك ميگيرند و كارمندان خود را آموزش ميدهند يا از شركتهاي كه در زمينه تامين نيرو فعال هستند كمك ميكيرند اگر شما به هيچ كدام از اين موارد دسترسي نداريد صرفا" مطمئن شويد  شما تيم فعال و دوستانه اي داريد -    برخي از غرفه داران با توسل به حواس خود براي جذب بازديد كنندگان متخصص اقدام ميكنند همه ما دوست داريم ببينيم ، بشنويم ، لمس كنيم ، تست بگيريم  و حتي بعضي مواقع هم ببوئيم .

9-  فراموش نكنيد به ديگران هم اطلاع دهيد : زمانيكه شما آماده يك رويداد بزرگ شده ايد  فراموش نكنيد به ديگران هم اطلاع دهيد و بگوئيد در حال رفتن به نمايشگاه تجاري هستيد از آپلود بنر در سايت خود كه حاوي دعوتنامه ميباشد تا ارسال ايميل هاي منظم ، پست دعوتنامه فيزيكي و حتي پيوستن به آژانس هاي تبليغاتي ، افزايش تبليغات تا پيوند نام شركت خود با نام نمايشگاه از طريق حامي  شدن .

 

 

کل بازدید 5,357

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2023

123movies