یادآوری تاریخ های مهم

ردیف

اقدامات

تاریخ

توضیحات

1

پیش ثبت نام

16اریبهشت

ارائه مدارک اولیه

2

ثبت نام محصول نهایی

 

جانمایی آنلاین توسط خود مشارکت کننده و ارائه مدارک تا 72 ساعت

3

ثبت نام ماشین آلات و خدمات

 

4

ثبت نام مواد اولیه

 

5

ارائه مدارک و فرم های لازمه شرکت سهامی نمایشگاه

 

 

6

اعلام غرفه ساز

 

 

7

ارائه مدارک غرفه سازان

شهریور

 

8

ارائه نقشه های غرفه ساز

شهریور

 

9

شروع غرفه سازی در نمایشگاه

شهریور

 

10

شروع غرفه آرایی

شهریور

 

 

کل بازدید 13,626

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2023

123movies