مقررات عمومی نمایشگاه

ضوابط و مقررات نمایشگاههای بین المللی

ضمن استقبال از توجه و تمايل آن واحد محترم نسبت به حضور دربیست و سومین  نمايشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت شیرینی و شکلات ایران، توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مي نمايد كه عدم مطالعه كامل مقررات نمايشگاهها از سوی شرکت کنندگان محترم همواره باعث بروز پاره اي مشكلات در امر برپايي نمايشگاه مي شود كه ناشي از عدم آگاهي ایشان از قوانين و ضوابط مصوب و مصرح در اين خصوص مي باشد. لذا از كليه متقاضيان محترم تقاضا مي شود قبل از تكميل نمودن فرم ثبت نام و حضور در نمايشگاه اين مقررات را بطور كامل و دقيق مطالعه فرمايند. تكميل و تحويل فرم ثبت نام از سوي شركت كننده به برگزاركننده بدين معني تلقي ميشود كه متقاضي مشاركت در نمايشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهي كامل از قوانين موجود نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمايشگاه اقدام نموده است. لذا مسئوليت هرگونه اقدام يا ناهماهنگي كه به دليل عدم آگاهي از مقررات نمايشگاه از سوي شركت كنندگان صورت پذيرد بر عهده ايشان بوده و برگزاركننده از عواقب ناشي از آن مبرا مي باشد مقررات نمایشگاهی برای کلیه شرکت کنندگان محترم صرفه نظر از متراژ غرفه ، میزان هزینه ای که برای مشارکت خود میکنند و یا ارزی یا ريالی بودن مشارکت ایشان لازم الاجرا است. لذا خواهشمند است تنها درصورت قبول آنها نسبت به امضاء فرمهای مشارکت و حضور در نمایشگاه اقدام فرمایید.

 

 

کل بازدید 11,348

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2023

123movies